Сайдбар

Сведения о детях-сиротах и детях, состоящих на учете для получения жилья на 01 января 2015 года


20 января 2015

0

327

Рубрика: Очередность детей-сирот

Сведения о детях-сиротах и детях, состоящих на учете для  получения жилья на 01.01.2015 года по г.Кизилюрту.

Ф.И.О. сироты

Дата установления опеки

Дата рождения

Дата возникновения

права постановки на учет

Дата постановки на учет

и № постановления

   1. 

Ибрагимхалилов Шамиль Гаджиевич

Реш. исполк. № 207 от 02.07.1992

09.11.1981

09.11.1999

Пост. №445-п от 06.08.2009

   2. 

Изаев Арслан Баширович

Реш. исполк. № 81 от 24.05.1988

16.03.1982

16.03.2000

Пост. №445-п от 06.08.2009

   3. 

Гаджиев Гарун Абдулхамидович

Пост. № 310-п от 17.07.2003

08.07.1993

08.07.2011

Пост. №287 от 22.05.2012

   4. 

Омаров Рамазан  Абдурахманович

Расп. № 98-р от 21.03.1997

31.07.1993

31.07.2011

Пост. №287 от 22.05.2012

5.

Абуайгумов Магомед Алиевич

Пост. № 665-п от 29.12.2010

09.05.1994

09.05.2012

Пост. №287 от 22.05.2012

6.

Магомедова Патимат Гасановна

Пост. № 227-п  от 19.05.2004

23 03.1994

23 03.2012

Пост. №14-п от 28.01.2014

7.

Рамазанов Мирза Амирович

Пост. № 185-п от 20.05.1999

07.04.1994

07.04.2012

Пост. №14 –п от 28.01.2014

8.

Ахмедова Зейнаб Сагидубаталовна

Пост. № 16-п от 21.01.2001

25.06.1994

25.06.2012

Пост. №14-п от 28.01.2014

9.

Фирсова Тамара Каримовна

Пост. № 110-п от 23.03.2000

28.07.1994

28.07.2012

Пост. №14-п от 28.01.2014

10.

Ильясов Абдула Абдулаевич

Пост. № 189-п от 06.05.2006

20.11.1994

20.11.2012

Пост. №14-п от 28.01.2014

11.

Курахов Ринат  Шайхавович

Пост. № 63-п от 12 02 2009

09.03.1995

09.03.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

12.

Дибирова Нардена  Джамиловна

Пост. № 126-п от 19.03.2007

06.01.1995

06.01.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

13.

Магомедов Магомед Абакарович

Пост. № 238-п от 15.05.2001

12.06.1995

12.06.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

14.

Басиров Ислам Арсенович

Пост. № 430-п от  30.10.2006

09.07.1995

09.07.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

15.

Абдулжалилов Гаджи Омарович

Пост. № 70-п от 03.03.2003

21.07.1995

21.07.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

16.

Раджабова Мадина Ахмеднабиевна

Пост. № 70-п от 03.03.2003

19.08.1995

19.08.2013

Пост. №14-п от 28.01.2014

17.

Мансурова (Темиргереева) Манарша Абдулкадировна

Пост. № 238 от 27.08.2002г

22.11.1990

22.11.2008

Пост. №14-п от 28.01.2014

18.

Дибиров Шамиль Насрулаевич

Пост. № 232-п от 30.05.2008

25.07.1993

25.07.2011

Пост. №462-п от 26.08.2014

19.

Дибиров Идрис Насрулаевич

Пост. № 232-п от 30.05.2008

11.04.1995

11.04.2013

Пост. №462 -п от 06.08.2014

20.

Гайдарбекова Патимат Магомедовна

Пост. № 60-п от 09.02.2004

09.01.1996

09.01.2014

Пост. №462 -п от 06.08.2014

21.

Магомедов Гусейн Гасанович

Пост. № 227-п  от 19.05.2004

15.02.1996

15.02.2014

Пост. №462 -п от 06.08.2014

22.

Бамматов Надыр Басирович

Пост. № 566-п от 13.12.2007

20.06.1996

20.06.2014

Пост. №462–п от 26.08.2014

23.

Хайбулаев Шамиль Абдулнасирович

Расп. № 112-р от 12.03.2001

02.08.1996

02.08.2014

Пост. №462-п  от 06.08.2014

24.

Гаджиев Шамиль Камилович

Расп. № 557-р от 30.12.1999

24.08.1996

24.08.2014

Пост. №462–п от 26.08.2014

 

Видео

20 января 2015

0

327

Рубрика: Очередность детей-сирот

Жилищная политика